Trang thông tin điện tử trường THPT Ngô Gia Tự - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự (1968 - 2018 )
 
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
TIỆN ÍCH
VIDEO
BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
 
     
 
STT Họ và tên Điện thoại Thư điện tử
  Ban Giám hiệu
1 Huỳnh Văn Khánh - Hiệu trưởng 3851259 hvkhanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
2 Lâm Thị Hương - P. Hiệu trưởng 3558053 lthuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
3 Huỳnh Thị Lệ My - P. Hiệu trưởng 3851066 htlmy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
4 Mai Tấn Điện - P.Hiệu trưởng mtdien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Hành chính
5 Phạm Thị Tuyết - Tổ trưởng 3558054 pttuyet.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
6 Huỳnh Thị Thanh Mỹ - P.Tổ trưởng 3558054 httmy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
7 Huỳnh Phú Cư - Thiết bị 0982448867 hpcu.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
8 Trần Như Vinh - Bảo vệ 3558054 tnvinh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
9 Võ Thuận Quang - PTCNTT 3501759 vtquang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
10 Lương Thị Mỹ Chi - Y tế 3558054 ltmchi.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
11 Đặng Thị Thanh Tâm - Kế toán dtttam.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
12 Đinh Thị Tươi - Tạp vụ 3558054 dttuoi.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
13 Hoàng Ngọc Châu - Bảo vệ
14 Hoàng Thị Quỳnh Nga - Giáo viên TH Hóa htqnga.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Hóa học
15 Trần Thị Chung - Tổ trưởng 3558054 ttchung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
16 Lê Thị Như Quỳnh - Tổ phó 3558054 ltnquynh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
17 Phạm Đình Tiềm - Giáo viên 3558054 pdtiem.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
18 Trần Thị Thúy - Giáo viên ttthuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
19 Nguyễn Thị Thanh Tú - Giáo viên 3558054 ntttu.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
20 Lê Thị Hạnh Ngân - Giáo viên 3558054 lthngan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Lý - Công nghệ
21 Nguyễn Trọng Thế - Tổ trưởng 3558054 ntthe.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
22 Nguyễn Đình Trĩ - Tổ phó 3558054 ndtri.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
23 Trương Duy Tuấn - Thanh tra nhân dân 3558054 tduytuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
24 Lê Lý - Giáo viên 3558054 lly.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
25 Phạm Ngọc Thanh Lan - Giáo viên 3558054 pntlan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
26 Võ Ngọc Huy - Giáo viên 3558054 vnhuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
27 Ngô Thị Tiên - Giáo viên 3558054 nttien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
28 Lương Thị Vương - Giáo viên 3558054 ltvuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
29 Cao Thị Mỹ Hằng - Giáo viên 3558054 ctmhang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
30 Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giáo viên ntttuyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Ngữ văn
31 Đinh Thị Huệ - Tổ trưởng 3558054 dthue.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
32 Nguyễn Thị Hằng - P.Tổ trưởng 3558054 nthang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
33 Trần Kim Trúc - Giáo viên 3558054 tktruc.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
34 Huỳnh Thị Thu Thảo - Giáo viên 3558054 httthao.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
35 Nguyễn Thị Hiền - Giáo viên 3558054 nthien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
36 Trần Thị Bích Hồng - Giáo viên 3558054 ttbhong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
37 Nguyễn Thị Lan - Giáo viên 3558054 ntlan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
38 Lê Hoài Phương - Giáo viên 3558054 lhphuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
39 Lê Thị Luận - Giáo viên 3558054 ltluan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
40 Phạm Anh Tuấn - Giáo viên 3558054 patuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
41 Trần Lê Thùy Linh - Giáo viên 3558054 tltlinh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Ngoại ngữ
42 Lê Thị Thanh Bích - Tổ trưởng 3558054 lttbich.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
43 Đặng Như Thục - Tổ phó 3558054 dnthuc.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
44 Phạm Thị Bích Thùy - Giáo viên 3558054 ptbthuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
45 Dương Thị Thanh Tuyền - Giáo viên 3558054 dtttuyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
46 Hồ Thị Trúc Giang - Giáo viên 3558054 httgiang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
47 Mang Thị Thu Hà - Giáo viên 3558054 mttha.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
48 Nguyễn Thị Thanh Tịnh - Giáo viên 3558054 ntttinh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
49 Lương Thị Ngọc Thỏa - Giáo viên ltnthoa.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
50 Trần Hạnh Nguyên - Giáo viên 3558054 thnguyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
51 Lê Ngọc Anh Tuệ - Giáo viên lnatue.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
52 Bùi Thị Minh Trang - Giáo viên btmtrang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
53 Nguyễn Thị Hương Thủy - Giáo viên 3558054 nththuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Sử - GDCD
54 Nguyễn Ngọc Hùng - Tổ trưởng 3558054 nnhung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
55 Nguyễn Thị Mai Lan - P.Tổ trưởng 3558054 ntmlan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
56 Nguyễn Thị Thu Giang - Giáo viên 3558054 nttgiang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
57 Trương Thị Ngọc Thạnh - Giáo viên 3558054 ttnthanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
58 Phan Thị Mỹ Tho - Giáo viên 3558054 ptmtho.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
59 Võ Thị Ánh Thúy - Giáo viên 3558054 vtathuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
60 Phạm Thị Mai - Giáo viên 3558054 ptmai.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Sinh - Công nghệ
61 Võ Thị Bích Vương - Tổ trưởng 3558054 vtbvuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
62 Phạm Thị Như Nguyệt - P.Tổ trưởng 3558054 ptnnguyet.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
63 Huỳnh Thị Trà My - Giáo viên 3558054 huynhtramy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
64 Huỳnh Lê Bảo Trâm - Giáo viên 3558054 hlbtram.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
65 Nguyễn Thị Thanh Thúy - Giáo viên 3558054 nttthuy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
66 Nguyễn Thị Thanh Trúc - Giáo viên 3558054 ntttruc.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Toán học
67 Nguyễn Tú - Tổ trưởng 3558054 ntu.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
68 Lê Trung Thành - P.Tổ trưởng 3558054 ltthanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
69 Lê Thành Lợi - Giáo viên 3558054 ltloi.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
70 Ngô Minh Quang - Giáo viên 3558054 nmquang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
71 Nguyễn Minh Sơn - Giáo viên 3558054 nminhson.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
72 Nguyễn Văn Thành - Giáo viên 3558054 nvthanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
73 Đặng Quang Vũ - Giáo viên 3558054 dqvu.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
74 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giáo viên 3558054 nthhanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
75 Huỳnh Việt Tân - Giáo viên 3558054 hvtan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
76 Lê Thị Hồng Vân - Giáo viên 3558054 lthvan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
77 Trương Trí - Giáo viên ttri.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
78 Trần Lê Thanh Nhàn - Giáo viên 3558054 tltnhan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
79 Lê Thị Hạnh Nguyên - Giáo viên lthnguyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
80 Nguyễn Thị Thùy Linh - Giáo viên nttlinh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Thể dục - ANPQ
81 Trần Ngọc Hải - Tổ trưởng 3558054 tnhai.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
82 Phan Thái Châu - P.Tổ trưởng 3558054 ptchau.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
83 Trần Yên Tịnh - Giáo viên 3558054 tytinh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
84 Lê Thanh Tùng - Giáo viên 3558054 lttung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
85 Trần Mạnh Hùng - Giáo viên 3558054 tmanhhung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
86 Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giáo viên 3558054 ntnhue.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Ban chấp hành đảng bộ
87 Huỳnh Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy 3851066 hvkhanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
88 Huỳnh Thị Lệ My - Phó Bí thư Đảng ủy htlmy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
89 Phạm Đình Tiềm - Ủy viên 0973507017 pdtiem.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
90 Nguyễn Tú - Ủy viên 0978869864 ntu.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
91 Nguyễn Trọng Thế - Ủy viên 0982214094 ntthe.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
92 Trần Mạnh Hùng - Ủy viên 0985745915 tmhung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
93 Mai Tấn Điện - Ủy viên 0935747497 mtdien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
94 Phạm Thị Thanh Điệp - Ủy viên
95 Phạm Anh Tuấn - BT Đoàn patuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Chi bộ 1
96 Phạm Anh Tuấn - Bí thư patuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
97 Lê Thị Luận - Phó Bí thư ltluan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Chi bộ 2
98 Lê Trung Thành - Bí thư ltthanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
99 Võ Thị phượng - Phó Bí thư vtphuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Công đoàn
100 Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch 3558021 tmhung.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Đoàn thanh niên
101 Phạm Anh Tuấn - Bí thư 3558054 patuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
102 Võ Anh Duy - Phó bí thư 01676777939 vaduy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Ban Vì sự tiến bộ PNVN
103 Nguyễn Thị Thanh Tân - Phó hiệu trưởng 0573558053 ntttan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Ban đại diện PHHS
104 Lê Phú Hào - Trưởng ban
  Hội chữ thập đỏ
105 Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch 3851066 hvkhanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Chi bộ 3
106 Phạm Thị Thanh Điệp - Bí thư pttdiep.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
107 Lê Thị Như Quỳnh - Phó Bí thư ltnquynh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Chi bộ 4
108 Nguyễn Trọng Thế - Bí thư ntthe.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
109 Trương Duy Tuấn - Phó Bí thư tduytuan.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Địa lý
110 Phạm Thị Thanh Điệp - P.Tổ trưởng 01293779386 pttdiep.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
111 Phạm Thị Hải Anh - P.Tổ trưởng 0946973479 pthanh.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
112 Lê Văn Nam - Giáo viên 0949536667 lvnam.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
113 Lê Thị Trang - Giáo viên 0948747858 lttrang.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
  Tin học
114 Võ Thị Phượng - Tổ trưởng 0942004022 vtphuong.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
115 Phan Hồ Kim Quyên - P.Tổ trưởng 0982625698 phkquyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
116 Bùi Thị Tường Uyên - Giáo viên 01287675775 bttuyen.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
117 Huỳnh Thị Tuyết Liên - Giáo viên httlien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
118 Võ Anh Duy - Giáo viên 01676777939 vaduy.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
119 Lê Trọng Hiền - Giáo viên 0935766446 lthien.thpt.ngt@phuyen.edu.vn
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THPT Ngô Gia Tự
Địa chỉ :Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại :(0257)3851259-3851066-3558054
Thư điện tử: thpt.ngogiatu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trường THPT Ngô Gia Tự