GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA T

 

Tên trường : Trung học phổ thông Ngô Gia Tự

Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Thời gian thành lập và tên gọi qua các thời kỳ:

Tiền thân là trường Trung học tỉnh hạt Hiếu Xương, được thành lập năm 1968. Sau ngày miền Nam giải phóng (4/1975), chính quyền cách mạng đã tiếp quản cơ sở vật chất của trường trung học tỉnh hạt Hiếu Xương và nhanh chóng ổn định tình hình, tổ chức việc dạy và học .

Theo dòng thời gian, ngôi trường đã nhiều lần thay đổi tên gọi:Trung học tỉnh hạt Hiếu Xương ( 1968 – 9/1975 ); Cấp 2,3 Tuy Hoà I ( 9/1975 – 1/1976 ); Cấp 2,3 Ngô Gia Tự ( 1/1976 – 8/1977 ) . Cấp 3 Ngô Gia Tự ( 9/1977 - 1990 ) . Phổ thông trung học Ngô Gia Tự ( 1990 đến 2004 ). Trung học phổ thông Ngô Gia Tự ( Từ 2004 đến nay )

Qui mô, sĩ số học sinh từ năm học 2005-2006 đến nay: 

Năm học

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

TS

HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2005-2006

10

469

  9

426

12

510

1405HS/31 lớp

2006-2007

10

461

10

452

  9

414

1327HS/29 lớp

2007-2008

12

505

10

456

10

449

1411HS/32 lớp

2008-2009

12

523

12

502

10

446

1471HS/34 lớp

2009-2010

11

495

12

514

12

491

1500HS/35 lớp

2010-2011

  8

364

11

476

12

510

1350HS/31 lớp

2011-2012

12

499

  8

359

11

476

1334HS/31 lớp

2012-2013

13

574

12

478

  8

358

1410HS/33 lớp

2013-2014

9

357

13

563

12

474

1394HS/34 lớp

 

 Thành tích nổi bật:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  năm 2000.

Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh các năm học 2006-2007; 2007-2008.

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2008.

Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2009-2010

Nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh, giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể và cá nhân trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2012

Tính từ năm học 1990-1991 đến năm học  2013-2014 trường có 805 học sinh đạt giải học sinh giỏi bộ môn cấp Tỉnh,13 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia, 3 học sinh đỗ thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: Từ năm học 2009- 2010 đến năm học 2012-2013 bình quân đạt 99,577%

Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng và Đại học hàng năm từ 60-70%

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó có  9% giáo viên đạt trên chuẩn.

Cơ sở vật chất: Từ năm học 2007-2008 trường chuyển về cơ sở mới tại Phường Phú Lâm- Tuy Hoà - Phú Yên, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đủ phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

 LÃNH ĐẠO TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ:

Bí thư Chi bộ, Đảng bộ qua các thời kỳ:

STT

Họ và tên

Thời kỳ

1

Trần Đình Thuận

từ 10/1976 đến 12/1976

2

Hà Ngọc Hương

Từ tháng 12/1976 đến 9/1977

2

Cao Phi Thăng

từ tháng 9/1977 đến 8/1978

4

Nguyễn Anh Chiệu

Từ tháng 8/1978 đến 1/1979

5

Nguyễn Xuân Đảm

Từ tháng 1/1979 đến 8/1981

6

Võ Hồ

Từ tháng 8/1981 đến 4/ 2002

7

Lê Đăng Xuân

- Bí thư chi bộ 5/2002 đến 7/2007

- Bí thư Đảng bộ từ 7/2007  đến 7/2017

 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự qua các thời kỳ:

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Thời gian đảm nhiệm công tác

1

Ngô Tấn Quang 

 Hiệu trưởng

Từ 1968  đến 4/1975

2

Cao Phi Thăng 

 Hiệu trưởng

Từ 10/1975 đến 8/1978

3

Võ Hồ

 Hiệu trưởng

Từ tháng 8/1978 đến  1/2002

4

Lê Đăng Xuân

 Hiệu trưởng

Từ tháng 1/2002 đến nay

5

Phan Long Côn

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 10/1975 đến 8/1977

6

Võ Hồ

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 9 /1977  đến 8/1978

7

Huỳnh Đức Thành

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 9/1979 đến 8/1980

8

Nguyễn Anh Chiệu 

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 9/1978 đến 1/1979

9

Cao Văn Thắng 

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 1/1980đến 9/1985

10

Hoàng Cảnh 

Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 1/1980 đến 10/1995

11

Trần Anh Tuấn

 Phó Hiệu trưởng

 phân hiệu2 Hòa Vinh

Từ tháng 8/1982 đến 9/1983

12

Nguyễn Thận

 Phó Hiệu trưởng

phân hiệu2 HòaVinh

Từ tháng 9/1982 đến 9/1983

13

Lê Đăng Xuân 

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 10/1985 đến 9/1991

14

Nguyễn T Thanh Tân    

 Phó Hiệu trưởng

Từ tháng 3 /1998 đến 4/2016

15

Lê Thị Thanh Tạo 

 Phó Hiệu trưởng

Từ 12/2003 đến 6/2009

16

Hoàng Ngọc Sơn

 Phó Hiệu trưởng

Từ 2/2008 đến 02/2017

17

Huỳnh Văn Khánh

 Phó Hiệu trưởng

Từ 6/2009 đến 8/2017

18

Huỳnh Thị Lệ My

 Phó Hiệu trưởng

Từ 11/2016 đến nay

19

Mai Tấn Điện

 Phó Hiệu trưởng

Từ 4/2017 đến nay

20

Lâm Thị Hương

 Phó Hiệu trưởng

Từ 4/2016 đến nay

21

Huỳnh Văn Khánh

Hiệu trưởng

Từ 8/2017 đến nay

         Thư ký, Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ: 

STT

Họ và tên

Thời kỳ

1

Lê Đình Khôi

Từ năm học 1975-1976 đến năm học 1976 -1977

2

Nguyễn Đình Hoa 

Từ năm học 1977 -1978 đến năm học 1979 -1980

3

Trần Anh Tuấn

Từ năm học 1980 -1981 đến năm học 1981 -1982

4

Lê Thị Thanh Tạo

Từ năm học 1982 -1983 đến năm học 1987 -1988

Từ năm học 1996 -1997 đến năm học 2004 -2005

5

Lê Đăng Xu ân

Từ năm học 1988 -1989 đến năm học 1990 -1991

6

Nguyễn Ngọc Linh  

Từ năm học 1991 -1992 đến năm học 1992 -1993

7

Lê Lang   

Từ năm học 1993 -1994 đến năm học 1995 -1996

8

Phạm Đình Tiềm 

Từ năm học2005-2006 đến năm học 2006-2007

9

Trần Thế Vấn

Từ tháng 10/2007 đến tháng 10/2008

10

Hoàng Ngọc Sơn 

Từ 10/2008 đến 02/2017

11

Trần Mạnh Hùng

Từ tháng 02/2017 đến nay

         Bí thư Đoàn trường và trợ lý thanh niên qua các thời kỳ: 

STT

Họ và tên

Thời gian đảm nhận công tác

1

Nguyễn Xuân Đảm

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1975 đến 9/1976

2

Phạm Văn Tín 

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1976 đến 9/1978

3

Lê Kim Anh  

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1978 đến 9/1980

4

Cao Văn Thắng 

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1980 đến 9/1981

5

Lê Quang Hợp

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1981 đến 9/1982

6

Lê Đăng Xuân

Bí thư đoàn  từ tháng 9/1982 đến 9/1987và trợ lý thanh niên 1989 -1991

7

Nguyễn Ngọc Linh

Bí thư đoàn từ tháng 9/1986 đến tháng 9/1987

8

Phan Bá Nghĩa

Bí thư đoàn từ 9/1987 đến 9/1989

9

Lê Đức Chung ( Hs )

Bí thư đoàn từ 1989 -1990

10

Huỳnh Khiêm ( HS )

Bí thư đoàn từ 1990 -1992

11

Phan Thế Nhật ( HS )

Bí thư đoàn từ 1992 -1994

12

Nguyễn Thanh Hải

Trợ lý thanh niên từ 1991 - 1994

13

Lê Ngọc Công (HS )

Bí thư đoàn từ 1994 -1996

14

Lê Đức Thoang

Trợ lý thanh niên từ 1994 -1996

15

Lê Thanh Tùng

Bí thư đoàn từ 1996 -2003

16

Trần Thế Vấn

Bí thư đoàn từ 10/2003 đến 10/2007 

17

Phạm Anh Tuấn

Bí thư đoàn từ 10/2007 đến 10/2013; từ 10/2014

18

Trần Mạnh Hùng

Bí thư đoàn từ 10/2013 đến 10/2014

19

Phạm Anh Tuấn

Bí thư đoàn từ 10/2014 đến 10/2017

20

Võ Anh Duy

Bí thư đoàn từ 10/2017 đến nay

Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường trong năm học 2013-2014: 96 người. Trong đó:

-        Ban Giám hiệu  :   4

-        Giáo viên          : 83

-        Nhân viên         :   9

Tổ chuyên môn        :   10 và 1 tổ Văn phòng

Bài hát truyền thống của trường:  Ngô Gia Tự mến yêu