Mức thu học phí từ năm 2016-2021
Ngày ban hành:
15/07/2016
Ngày hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nâng tốc độ xe trong nội thành lên 60 km/h từ ngày mai 1/3/2016
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
02/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BTP V/v bồi thường quản lý HC công
Ngày ban hành:
29/06/2015
Ngày hiệu lực:
29/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thu phí cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông
Ngày ban hành:
27/10/2014
Ngày hiệu lực:
27/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
21/10/2014
Ngày hiệu lực:
21/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định thủ tục, mẫu đơn và phí cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
08/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTHXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Ngày ban hành:
09/09/2014
Ngày hiệu lực:
09/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở GDMN, phổ thông và thường xuyên
Ngày ban hành:
27/08/2014
Ngày hiệu lực:
27/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy môn Tiếng Pháp(NN2)
Ngày ban hành:
18/08/2014
Ngày hiệu lực:
18/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v sửa đổi một số điều quyết định nâng lương trước thời hạn
Ngày ban hành:
11/08/2014
Ngày hiệu lực:
11/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành:
31/07/2014
Ngày hiệu lực:
31/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực