Nâng tốc độ xe trong nội thành lên 60 km/h từ ngày mai 1/3/2016